U utorak, 30. listopada 2018. godine u 8:30 sati održat će se 52. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje Zapisnika s 51. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
  2. Razmatranje Prijedloga Programa javnih investicija Hercegbosanske županije 2019.-2021.;
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku nabave udžbenika za učenike I. razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2018./2019. godini;
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju člana školskog odbora Gimnazije Livno;
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
  6. Razmatranje prijedloga zaključaka u svezi otkazivanja, odnosno ratificiranja konvencija MOR-a;
  7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti;
  8. Razmatranje Informacije o izradi Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu;
  9. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju mišljenja Ministarstva gospodarstva HBŽ u svezi Prijedloga za dodjelu koncesije na lokaciji „Miši,Trumača “;
  10. Tekuća pitanja.