zgrada-vladeU četvrtak, 20. listopada 2016. godine u 9 sati održat će se 49. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 48. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Poticaj općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na memorandum o razumijevanju između Vlade Države Katar u oblasti zdravstva,  proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika;
5. Razmatranje Izvješća o radu Prvostupanjskog stručnog povjerenstva za utvrđivanje vrste i stupnja težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja vrste psihičke bolesti, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju, radne sposobnosti i razvrstavanje djece sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju za 2016. godinu i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;
6. Razmatranje Izvješća o radu Ispitnog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad (31. kolovoza i 5. listopada);
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje izložbe Udruge proizvođača autohtonog livanjskog sira „Cincar“;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za izvršenje Odluke ustavnog suda;
9. Razmatranje Izvješća o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati farme i uvjeta za zaštitu i dobrobit životinja na farmama i prijedloga Rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade SPP „Žagalo-Com“ Drvar;
10. Razmatranje Izvješća o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati farme i uvjeta za zaštitu i dobrobit životinja na farmama i prijedloga Rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade „Ecofarm“ d.o.o. Kupres;
11. Razmatranje Izvješća o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati farme i uvjeta za zaštitu i dobrobit životinja na farmama i prijedloga Rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade „Đugum“ d.o.o. Tomislasvgrad;
12. Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o ovlaštenju ministra unutarnjih poslova Kantona 10 Darinka Mihaljevića za potpisivanje nacrta Pravilnika o pravima dužnostima i odgovornostima policijskih službenika premještenih na rad izvan područja Bosne i Hercegovine;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o ovlaštenju ministra unutarnjih poslova Kantona 10 Darinka Mihaljevića za potpisivanje podzakonskih akata koji proizlaze iz Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme;
15. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za pomoć uposleniku Ministarstva unutarnjih poslova;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje groblja u Vržeralima i Podgradini;
18. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele;
19. Razmatranje prijedloga Odluke o unutarnjoj preraspodjeli sredstava – Zavod za hranu i veterinarstvo;
20. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
21. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu teksta nove Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa djelatnika tijela državne službe Hercegbosanske županije;
22. Tekuća pitanja.