zgrada-vladeU četvrtak, 13. listopada 2016. godine u 9 sati održat će se 48. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 47. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prednacrta Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Hercegbosanskoj županiji;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za raspodjelu sredstava s potrošačke jedinice 614400 – „Subvencija javnim poduzećima-radio postaje“;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za organiziranje izvornog smotre folklora „Kad zapivan niz livanjsku stranu“;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju Hercegbosanske županije  u Institut regija Europe;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za nabavu opreme (naprtnjača) za gašenje požara za potrebe Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za nabavu opreme za potrebe Udruge građana Gorske službe spašavanja ( GSS SHBŽ );
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za djelatnike Turističke zajednice Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za osiguranje prijevoza članova Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH, Kantonalnog odbora K10, na dobrovoljno davanje krvi u Županijsku bolnicu „fra Mihovila Sučića“ u Livno;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu udruzi HVIDRA Kupres u organizaciji proslave dana oslobođenja Kupresa;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za uređenje crkve sv. Franje Asiškog u Megdanu i pristupnog puta kroz groblje;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Župi Uznesenja BDM u Seonici kao financijska potpora za uređenje župne crkve;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sponzoriranje športsko-humanitarnog druženja IPA klubova u Kazagincu-Tomislavgrad;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju naknade Povjerenstvu za nadzor nad autoškolama i Ispitnog Povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila, za mjesec kolovoz i rujan 2016. godine;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na memorandum o razumijevanju između Vlade Države Katar u oblasti zdravstva,  proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika;
17. Razmatranje Izvješća o radu Prvostupanjskog stručnog povjerenstva za utvrđivanje vrste i stupnja težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja vrste psihičke bolesti, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju, radne sposobnosti i razvrstavanje djece sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju za 2016. godinu i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;
18. Razmatranje Izvješća o radu Ispitnog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad (31. kolovoza i 5. listopada);
19. Razmatranje Zahtjeva za odobravanje financijskih sredstava kiparu Branku Ivankoviću – Miti;
20. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za pokriće  dijela troškova liječenja Žarku Kozomari;
21. Razmatranje Zahtjeva za odobravanje financijskih sredstava kulturno umjetničkom društvu „Sitan tanac“ iz Šujice;
22. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za saniranje dijela štete nastale prilikom požara na objektu – štali u vlasništvu Rahme Velagića;
23. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za saniranje dijela štete nastale prilikom požara na objektu – štali u vlasništvu Ivana Ćurića;
24. Informacija o početku školske godine na prostoru Hercegbosanske županije;
25. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za pomoć u uzgajanju povrtlarske kulture – Damjan Grahovc;
26. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za pokriće  troškova reprezentacije – Guber;
27. Mišljenje na nacrt ugovora – Ministarstvo poljoprivrede;
28. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Dječjem vrtiću „Leptirići“ Glamoč;
29. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju naknade Ispitnom Povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila, za mjesec rujan 2016. godine;
30. Memorandum o razumijevanju između BiH i Republike Indonezije;
31. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije;
32. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih investicija Hercegbosanske županije 2017 – 2019. godine;
33. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli stanova u zgradi stradalnika Domovinskog rata Centar II Livno;
34. Tekuća pitanja.