U četvrtak, 19. srpnja 2018. godine u 9 sati održat će se 46. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 45. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu, broj: 01-14-1-1421/18 od dana 04. 7. 2018. godine;
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na statut Doma zdravlja Glamoč;
  4. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i Doma zdravlja Drvar;
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera «Subvencije za veterinarstvo » utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa;
  7. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka raspisivanja javnog natječaja;
  8. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije;
  9. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora- regresa za 2018. godinu;
  10. Tekuća pitanja.