zgrada vladeU četvrtak, 28. srpnja 2016. godine u 9 sati održat će se 45. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 44. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o socijalnoj skrbi Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2016. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta „Unaprjeđenje uvjeta za razvoj malih sirana“ Livno;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na produženje važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg i  osnovnog obrazovanja;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o ovlaštenju ministru rada, zdravstva i prognanih Dragoslavu Topiću za potpisivanje sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenih u oblasti zdravstva na teritoriju Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora – regresa za 2016. godinu;
8. Razmatranje Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2017. -2019. godinu;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava tekućih transfera iz oblasti športa;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade teksta Zakona o upravnim pristojbama Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sponzoriranje maturalnih večeri srednjih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2015. /2016. godini;
12.  Razmatranje Izvješća o radu i prijedloga Odluke Povjerenstva za nadzor nad radom autoškola i radom ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila;
13. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje privatne prakse i prijedloga Rješenja za naknadu;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o tehničkom pregledu građevine;
15. Razmatranje Izvješća o radu povjerenstva za polaganje stručnog upravnog ispita namještenika i vježbenika srednje stručne spreme;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sponzoriranje manifestacije „Kongora u mom srcu“;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za organiziranje moto susreta u organizaciji Moto kluba „Vukovi“ iz Livna;
18. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sponzoriranje tradicionalnog malonogometnog turnira „Mrkodol 2016“, u svrhu sanacije asfaltne podloge na igralištu;
19. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Odbora za Razvoj (ŽOR-a)za provedbu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2016. – 2020. godinu;
20. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Izdaci za raseljene osobe” utvrđenog Proračunom HBŽ za 2016. godinu;
21. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar, prijedloga Rješenja o imenovanju privremenih članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja natječaja za izbor  članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar;
22. Informacija o podacima osoba s viskom i srednjom stručnom spremom sa manje od jedne godine radnog staža u struci sa evidencije neuposlenih Županijskog zavoda za upošljavanje Livno;
23. Tekuća pitanja.