U četvrtak, 7. lipnja 2018. godine u 9 sati održat će se 42. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 41. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Zakona o javnom redu i miru;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o popisu za 2017. godinu;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta u 2018. godini;
 5. Razmatranje Nacrta protokola o osnivanju i radu nacionalne kancelarije stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj – SWG RRD u Bosni i Hercegovini;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških  udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu, s  kriterijima raspodjele;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu između proračunskih korisnika u svrhu izmirenja obveza po osnovu jubilarnih nagrada iz 2017. godine djelatnicima osnovnih i srednjih škola s područja Hercegbosanske županije;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Oglasa za izbor i imenovanje člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske Županije;
 9. Razmatranje Mišljenja na Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
 10. Razmatranje prijedloga Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja i Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije;
 11. Razmatranje prijedloga Plana prijema vježbenika za 2018. godinu;
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu potpore Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sveta Ana Lištani;
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za naknadu za rad članu Nadzornog odbor JP „Park prirode Blidinje“;
 14. Razmatranje prijedloga odluke o davanju suglasnosti za Odobravanje tvrtki „Altilium Hydro Energy“ d.o.o. Livno za detaljna geomehanička i geološka istraživanja tla na istražnom prostoru općine Tomislavgrad;
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jednokratne financijske pomoći Nedi Jović;
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jednokratne financijske pomoći Ivici Knezu;
 17. Tekuća pitanja.