zgrada vladeU četvrtak, 16. lipnja 2016. godine u 9 sati održat će se 41. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 40. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Programa javnih investicija Hercegbosanske županije za razdoblje 2017. – 2019. godine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o kategorizaciji cesta u autoceste, brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste na području Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava „IGM-CIGLANA“ d.o.o. u stečaju Bosansko Grahovo;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studenskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova);
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju uporabe financijskih sredstava Ministarstvu, znanosti, prosvjete, kulture i športa;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za pregledanje projekata i programa u oblasti kulture za 2016. godinu;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa kapitalne potpore zdravstvenim institucijama -Županijska bolnica Livno-;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera  „Tekući prijenosi“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
11. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje liječničke djelatnosti u ljekarni zdravstvenoj ustanovi i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;
12. Razmatranje Izvješća o radu Stručnog povjerenstva za vršenje tehničko-tehnološkog pregleda na objektu i prijedloga Rješenja o isplati za rad;
13. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa potpore sektoru prerađivačke industrije s kriterijima za 2015. godinu;
14. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih izdataka u 2015. godini Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
15. Razmatranje Informacije o realizaciji koncesijskih ugovora;
16. Tekuća pitanja.