U ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine u 9 sati održat će se 41. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 40. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu  Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije;
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Oglasa za izbor i imenovanje člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o utrošku (raspodjeli) sredstva iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpora općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Hercegbosanske županije;
  7. Razmatranje Prijedloga Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije;
  8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa za podmirenje troškova natjecanja iz matematike;
  9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, u svrhu jednokratne financijske pomoći Izetu Babiću iz Glamoča;
  10. Tekuća pitanja