zgrada vladeU četvrtak, 9. lipnja 2016. godine u 9 sati održat će se 40. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 39. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o radu za 2015. godinu Uprave za imovinsko-pravne i geodetske poslove;
3. Razmatranje Programa rada za 2016. godinu Uprave za imovinsko-pravne i geodetske poslove;
4. Razmatranje Elaborata o redovnom popisu na dan 31. prosinca 2015. godine;
5. Razmatranje Izvješća o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine;
6. Razmatranje Programa rada Ministarstva gospodarstva za 2016. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu jednokratne novčane pomoći Udruženju MDD “Merhamet“ Osnovni odbor Livno;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava „Kapitalne potpore zdravstvenim institucijama – Županijska bolnica Livno“ za 2015. godinu;
10. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranje studenata“ za 2015. godinu;
11. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava “Potpore zdravstvenim institucijama“ za 2015. godinu, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije;
12. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava“ Izdatci za raseljene osobe“ i Izvješće o realizacija Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana“ za 2015. godinu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije;
13. Tekuća pitanja.
a) Razmatranje Informacije o važećim kolektivnim ugovorima;