U četvrtak, 2. lipnja 2016. godine u 9 sati održat će se 39. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
zgrada vlade1. Prihvaćanje Zapisnika s 38. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015. godine;
3. Razmatranje Programa rada Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2016. godinu;
4. Razmatranje i davanje mišljenja na nacrt Zakona o izmjeni Zakona o ovršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine;
5. Razmatranje Plana i programa rada Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za 2016. godinu;
6. Razmatranje Plana i programa rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za 2016. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o potpori Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli sportsko-gospodarstvenih lovišta u zakup;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o  usvajanju Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“;
10.Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška  sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu s kriterijima raspodjele;
11. Razmatranje prijedloga Rješenja za isplatu naknade za obavljeni rad članovima Interresorne radne grupe za izradu prijedloga dokumenta „Strategija o borbi protiv korupcije u Hercegbosanskoj županiji“
12. Razmatranje zaključaka s konzultacija s predstavnicima  županija o Granskom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u organima državne uprave, sudske vlasti i javnim ustanovama u F BiH i osnova pregovaračke pozicije za pregovore o tom kolektivnom ugovoru;
13. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava općinama Hercegbosanske županije za sufinanciranje učenika srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu;
14. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava Potpora – besplatni udžbenici;
15. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
16. Tekuća pitanja.