U četvrtak, 5. travnja 2018. godine u 9 sati održat će se 36. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 35. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava sa tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu, Ostale potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale isplate  pojedincima – Porodiljni dopust, utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 3. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava „Ostale potpore pojedincima-pripravnici“ u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ostale potpore pojedincima – Pripravnici utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana -Crveni Križ HBŽ i invalidne osobe utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa tekućeg  transfera „Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu, Ostale potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale isplate  pojedincima – Porodiljni dopust, Ostale isplate  pojedincima-Dječji doplatak utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 7. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava“ Potpore zdravstvenim institucijama“ za 2017. godinu;
 8. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke Ministarstva gospodarstva HBŽ za potporu Udruženju lovaca „DRVAR“;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja (u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni odluke o odobravanju financijskih sredstava;
 12. Razmatranje Zahtjeva za odobravanje financijskih sredstava Župnom uredu Vidoši i zahtjeva za odobravanje financijskih sredstava Udruzi za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u BiH „Stećak“;
 13. Razmatranje programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje;
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje postupka  po osnovu kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka  za financiranje kapitalnih investicija  u oblasti cesta;
 16. Razmatranje Informacije o korištenju ribolovnog prava na Buškom Jezeru;
 17. Razmatranje Zamolbe MZ Peći, Bosansko Grahovo;
 18. Tekuća pitanja.