U srijedu, 28. ožujka 2018. godine u 9 sati održat će se 35. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 34. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Programa rada Vlade Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskog odbora SŠ Drvar;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o pokriću dijela akumuliranog deficita Proračuna HBŽ iz ranijih godina;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 8. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava za 2017. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ za 2017. godinu;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje i prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;
 10. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
 11. Tekuća pitanja.