zgrada vlade

U četvrtak, 21. travnja 2016. godine u 9 sati održat će se 34. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 33. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Plana rada Ministarstva unutarnjih poslova za 2016. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade po osnovi ocjene rada za 2015. godinu za državne službenike i namještenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva Livno, za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju prijenosa financijskih sredstava s jedinstvenog računa riznice na podračun Ministarstva gospodarstva – Projekt CAN;
6. Razmatranje prijedloga Odluke financijskih sredstava –Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
7. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava za 2015. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju sjedišta Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije;
9. Tekuća pitanja.