U srijedu, 21. veljače 2018. godine u 9 sati održat će se 30. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 29. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o visini iznosa  doplatka za djecu u HBŽ;
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka na Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom;
 4. Razmatranje prijedloga Zaključka na Nacrt Zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u FBiH;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut zavoda za odgoj i obrazovanje;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za odgoj i obrazovanje;
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o poništenju i o odobravanju ponovnog raspisivanja javnih oglasa za izbor članova upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i jednog člana upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar iz reda zdravstvenih uposlenika;
 8. Razmatranje kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika-doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području HBŽ;
 9. Razmatranje kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području HBŽ;
 10. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova HBŽ);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju odgovora na Upitnik Europske komisije na engleskom jeziku;
 12. Razmatranje Prijedloga Programa utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 za 2018. godinu;
 13. Razmatranje imenovanja predstavnika u Povjerenstvo za tumačenje i praćenje kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
 14. Razmatranje Rješenja po žalbi u svezi provođenja javne nabave za Lot 3 – nabava uredskog materijala;
 15. Tekuća pitanja.