U četvrtak, 13. srpnja 2017. godine u 9 sati održat će se 3. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje Zapisnika s 2. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
  2. Razmatanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta u 2017. godini;
  3. Razmatranje nacrta Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada;
  4. Razmatranje prednacrta Zakona o muzejima Hercegbosanske županije;
  5. Razmatranje prednacrta Zakona o radu Hercegbosanske županije;
  6. Razmatranje prijedloga odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele i Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH;
  7. Razmatranje Kolektivnog ugovora za uposlenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10;
  8. Tekuća pitanja.