vlada hbžU četvrtak,  4. veljače 2016. godine u 9 sati održat će se 24. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 23. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Informacije o stanju kadrovskih potencijala državne službe Hercegbosanske županije za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine;
3. Razmatranje Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2016. godinu;
4. Razmatranje Informacije o utrošku kreditnih sredstava – Uprava za ceste Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama Agencija za privatizaciju za razdoblje od tri mjeseca 2016. godine;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Rudnici ugljena „ Tušnica“ d.o.o. Livno;
7. Razmatranje zahtjeva općine Livno za prekategorizaciju lokalnih cesta;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sudjelovanje u Akciji „Srcem za banku koštane srži“;
9. Razmatranje Izvješća Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
10. Razmatranje prijedloga Rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad Povjerenstva za ocjenu opravdanosti zahtjeva za nabavu oružja i streljiva, Povjerenstva za osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja i Ispitnog povjerenstva o osposobljenosti građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja;
11. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispravnosti uvjeta prostor, opreme i kadra za obavljanje privatne prakse i prijedloga Rješenja o visini naknade;
12. Razmatranje zamolbe za novčanu pomoć za teško oboljelu Mateu Janković;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za postignute rezultate iz oblasti športa – Filip Mihaljević;
14. Razmatranje Izvješća o radu ispitnog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;
15. Razmatranje Izvješća o radu ispitnog Povjerenstva za stručni ispit stručnjaka zaštite na radu i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;
16. Tekuća pitanja.