zgrada vladeU srijedu, 30. prosinca 2015. godine u 10 sati održat će se 22. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 21. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Prednacrta Zakona o organizaciji invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, razmatranje i davanje mišljenja;
3. Razmatranje izvješća Povjerenstva za tehnički prijem izvedenih radova na izgradnji bazne postaje Vrana 2, Kupres i Povjerenstva za tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji bazne postaje investitora Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka i Povjerenstva za tehnički izvedenih radova za RR postaju i prijedloga rješenja o isplati naknade za rad;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke – Ministarstvo gospodarstva;
5. Razmatranje prijedloga odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve- Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju prijenosa sredstava s Jedinstvenog računa riznice Ministarstva financije na podračun Uprave za ceste;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima korištenja sredstava iz „Tekuće pričuve“ proračuna Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o proglašenju djelatnosti odgoja i obrazovanja djece i mladeži s poteškoćama u razvoju od posebnog značenja za Hercegbosansku županiju;
9. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima korištenja sredstava iz „Tekuće pričuve“ proračuna Hercegbosanske županije – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
11. Razmatranje izvješća Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati objekti koji proizvode hranu životinjskog porijekla i prijedloga Rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade;
12. Razmatranje Zahtjeva za imenovanje člana Školskog odbora Srednje ekonomske škole iz Livna;
13. Razmatranje Izvješća o radu Stegovnog povjerenstva za policijske službenike, Povjerenstva za javne nabave, Policijskog odbora za policijske službenike, Povjerenstva za ocjenu opravdanosti zahtjeva za nabavu oružja i streljiva i Povjerenstva za osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja Ministarstva unutarnjih poslova;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – potpora nižim razinama vlasti;
15. Razmatranje zahtjeva Ministarstvo znanosti , prosvjete, kulture i športa;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpore općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
17. Tekuća pitanja.