zgrada vladeU srijedu, 16. prosinca 2015. godine u 9 sati održat će se 21. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 20. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o građenju Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje Izvješća o izvršavanju proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj – rujan 2015. godine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće potpore Proračuna Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2015. godinu za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju financijskih sredstava;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije i prijedloga Odluke o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Livno;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava iz programa utroška sredstava „potpore zdravstvenim institucijama“;
10. Razmatranje Izvješća o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati objekti koji proizvode hranu životinjskog podrijetla i prijedloga Rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava;
12. Razmatranje prednacrta Strategije razvoja Hercegbosanske županije za period 2016. – 2020. godina;
13. Tekuća pitanja.