vlada hbžU četvrtak, 10. prosinca 2015. godine u 9 sati održat će se 20. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 19. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015. godinu i Odluke o davanju suglasnosti;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za period 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju ovlaštene osobe ispred Vlade Hercegbosanske županije za sudjelovanje u postupku usklađivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na području Federacije BiH sa Zakonom o radu;
7. Razmatranje prijedloga Rješenja za imenovanje člana Savjeta plana za izradu prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“ na području Republike Srpske;
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o postavljenju državnog službenika;
9. Razmatranje Informacije glede uspostave Razvojne Agencije i potreba za osnivanjem Stručne službe za upravljanje razvojem i Europske integracije;
10. Tekuća pitanja.