U četvrtak, 7. prosinca 2017. godine u 9 sati održat će se 20. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 19. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o utrošku (raspodjeli) sredstva iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpora općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
 3. Razmatranja prijedloga Odluke  o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju prioriteta za IPA II 2018. godine – državni Program;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava, Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije kao financijsku pomoć Udruzi žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke „Bistrica“ Livno;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava  Udruzi „Budi zdrav ko dren“;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata H-B podružnica Kupres;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlasti za potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja;
 10. Razmatranje Inicijative Neovisnog strukovnog sindikata djelatnika uposlenih u zdravstvu Federacije  BiH;
 11. Razmatranje Informacije glede reprezentativnosti Sindikata liječnika Hercegbosanske županije;
 12. Tekuća pitanja.