U četvrtak, 6. srpnja 2017. godine u 9 sati održat će se 2. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 1. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje nacrta Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada;
 3. Razmatranje prednacrta Zakona o zaštiti kulturno-povijesne baštine u Hercegbosanskoj županji;
 4. Razmatranje prijedloga odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele i Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Službe za odnose s javnošću;
 6. Razmatanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Izdaci za raseljene osobe“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg  transfera „Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu, Potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale potpore pojedincima – Porodiljini dopust, utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava  „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana i Transfer udrugama građana–Crveni Križ HBŽ i invalidne osobe utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje;
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava Potpora – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa,
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 15. Razmatranje prijedloga Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja  i prijedloga  Odluke o davanju ovlasti;
 16. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Županijskog stožera civilne zaštite i prijedloga Rješenja o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite;
 17. Razmatranje Dopisa općinskog načelnika Livno;
 18. Tekuća pitanja.