U četvrtak, 26. listopada 2017. godine u 9 sati održat će se 15. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke).  Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red: 

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 14. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše Sporazum o produžuju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja;
 3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Hercegbosanske županije;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Županijskom javnom  pravobraniteljstvu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za proslavu Dana policije;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja – Ministarstvo unutarnjih poslova;
 8. Razmatranje mišljenja o važenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za reguliranje djela troškova smještaja i prehrane pilotima Oružanih snaga BiH za vrijeme trajanja požara u Općini Drvar;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete u općini Tomislavgrad;
 11. Razmatranje prijedloga Rješenja za imenovanje privremenog člana upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH;
 12. Razmatranje prijedloga Rješenja za imenovanje u Financijsko-informatičku agenciju ispred Hercegbosanske županije;
 13. Razmatranje Informacije o stanju duga zdravstvenih ustanova prema dobavljaču Elektroprivredi HZHB d.d. Mostar;
 14. Razmatranje Zaključka/akta Sindikata liječnika Hercegbosanske županije;
 15. Razmatranje Zahtjeva za nastavak pregovora oko zaključivanja Kolektivnog ugovora radnika zaposlenih u zdravstvu Hercegbosanske županije;
 16. Razmatranje Informacije o epizootiološkim prilikama na području Hercegbosanske županije u 2017. godini;
 17. Razmatranje Pisma namjere za sudjelovanje u drugoj fazi projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u BiH“;
 18. Tekuća pitanja.