U četvrtak, 21. rujna 2017. godine u 9 sati održat će se 10. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje Zapisnika s 9. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
  2. Razmatranje prijedloga Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije;
  3. Razmatranje prijedloga Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Službe za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije;
  4. Razmatranje prijedloga Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2017. godinu;
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava Ministarstvu gospodarstva u svrhu knjiženja troškova otpisa potraživanja;
  6. Razmatranje prijedloga Odluku o transferu sredstava iz Tekuće pričuve Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za potporu manifestaciji „Dani drvarske drenjine“;
  7. Razmatranje Informacije o odvozu lignita iz kruga separacije lignita u Prologu;
  8. Tekuća pitanja.