U petak, 30. lipnja 2017. godine u 9 sati održat će se 1. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva;
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji;
3. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju pregovarača za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora ispred Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava za 2017. godinu Uprava za pitanja branitelja;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele i prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Ostale potpore pojedincima – Pripravnici“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
7. Razmatranje Izvješća o utrošenim sredstvima (Franjevački muzej i galerija Gorica Livno i Franjevački muzej Tomislavgrad);
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava muzejima Livno i Tomislavgrad;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o držanju pčela;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka zajedničkih javnih nabava;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnih nabava roba;
13. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika privremenog Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije i prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika privremenog Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije;
14. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju dužnosti člana Školskog odbora Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Livno;
15. Razmatranje Zahtjeva za sponzorstvo Dana kosidbe „Strljanica“ 2017. godine;
16. Tekuća pitanja.