Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) raspisala je javni poziv za tehničku podršku tvrtkama  koje su registrirane u posljednjih pet godina, a u kojima udio u vlasničkoj strukturi ili direktnu poslovnu vezu sa njima imaju članovi bosanskohercegovačke dijaspore.

Navedena tehnička podrška se pruža u područjima unapređenja proizvodnih procesa i usluga, razvoju proizvoda, obuci osoblja, procesima certificiranja kao i drugim procesima od važnosti za poslovanje.

Prijava je moguća isključivo elektronski i to na slijedećem linku www.diasporainvest.ba/registration. Nakon online prijave potrebno je poslati i e-mail na slijedeću adresu info@diasporainvest.ba u kome navodite datum prijave, naziv firme i ime kontakt osobe zadužene za daljnju komunikaciju sa projektom USAID Diaspora Invest. Poziv je otvoren do 31.08.2018. godine, detalji se mogu pročitati na slijedećem linku.

Link: http://www.diasporainvest.ba/preview/javni-poziv-za-tehnicku-podrsku

USAID Diaspora Invest je petogodišnji projekt  kojem je cilj potaknuti ekonomski doprinos bosanskohercegovačke dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje te podržati poduzetnički duh i resurse dijaspore BiH, kao i mala i srednja poduzeća u BiH. U okviru projekta se realiziraju i programi tehničke podrške kvalificiranim tvrtkama.