Istine radi i svekolikog izbjegavanja obmanjivanja javnosti Stručne Službe Vlade Hercegbosanske županije žele i hoće podijeliti s javnošću bitne činjenice koje su namjerno izbjegnute u ovom priopćenju.

Na 67. sjednici Vlade Hercegbosanske županije 1. listopada (utorak) 2019. godine koja je počela u 9 sati u predloženom Dnevnom redu bila je uvrštena i točka: Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu. U 9 sati ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Ivica Brešić e-mail porukom Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije zatražio je odgodu sjednice. U e-mail poruci se kaže: „ Ovim putem Vas molimo da sjednicu Vlade Hercegbosanske županije najavljenu za dan 1. listopada 2019. godine odgodite za drugi dan u ovom tjednu iz razloga što je isti dan zakazana sjednica Skupštine Hercegbosanske županije i što na sjednici Vlade neće biti prisutni svi ministri. Iz navedenog razloga povlačimo sve točke s dnevnog reda sjednice Vlade koje je kandidiralo ovo ministarstvo“. U priopćenju ministar Brešić svjesno ne navodi ovu sjednicu.

Na sjednicu su već bili došli predsjednik Vlade, tajnica Vlade i ministri, osim ministra financija, Stipana Šarca. Odmah nakon usvajanja Dnevnog reda ministar Brešić je  zatražio odgodu sjednice 24 sata. Predsjednik Vlade, Ivan Jozić je odgovorio da je sjednica Vlade zakazana prije izvanredne sjednice skupštine Hercegbosanske županije, preciznije pozivi za sjednicu Vlade upućeni su 27. rujna (petak) 2019. godine. Nakon čega je ministar Brešić povukao ovu i još 3 točke s predloženog Dnevnog reda koje su se odnosile na resorno Ministarstvo.

Napominjemo da je većem dijelu sjednice nazočio ministar Brešić, pa nije jasno zbog čega je povukao predviđene točke Dnevnog reda sjednice koje su se ticale Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Za 67. sjednicu pozitivno mišljenje Ministarstva Pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije stiglo je u Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije, 20. rujna 2019. godine, a to zorno potvrđuje da toga mišljenja za ovu točku nije bilo za 66. sjednicu Vlade 29. srpnja 2019. godine. Dakle posrijedi je nepotpuna dokumentacija. Navodimo i činjenicu da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za 66. sjednicu Vlade 29. srpnja 2019. godine zakazane u 11 sati uputilo nepotpunu dokumentaciju u 10:27 sati. Poticaji poljoprivrednoj prozvodnji nisu bili predviđeni u Dnevnom redu za 66. sjednicu Vlade Hercegbosanske županije, mada je 22. srpnja 2019. godine Ministarstvo poljoprivrede uputilo prijedlog Odluke Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije da se predmetna Odluka uvrsti u Dnevni red sjednice Vlade Hercegbosanske županije radi donošenja iste. Radi cjelovitog informiranja ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije prilikom usvajanja Dnevnog reda tražio je ipak mimo nepotpune dokumentacije da se u Dnevni red uvrsti razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Predsjednik Vlade prijedlog nije prihvatio zbog nepotpune dokumentacije, a u članku 28. Poslovnika o radu Vlade HBŽ  se navodi: „ Materijali koji nisu sačinjeni u obliku i na način kako je propisano ovim Poslovnikom, Tajnik Vlade vraća  obrađivaču na upotpunjavanje. Materijale i druge zahtjeve i prijedloge dostavljene Vladi za čije razmatranje Vlada nije nadležna, tajnik Vlade upućuje nadležnim organima, o čemu se obavještava podnosilac“. Na temelju samo ovih činjenica prepuštamo javnosti da sama ocijeni šta je šta i kakva je istina.