hjNakon zaprimljenih zahtjeva od Vlade Hercegbosanske županije, općine Livno i općine Tomislavgrad za prekategorizaciju graničnih prijelaza članovi Mješovitog povjerenstva za praćenje Ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u sastavu: Božo Zovko, predsjednik i članovi Mensur Bašić, Slaviša Kreštalica, Branka Mujić te Snežana Akulović obišli su jučer granične prijelaze Kamensko i Vaganj kako bi utvrdili stanje u kojem se trenutno nalaze ova dva granična prijelaza. (za moguću izmjenu ugovora o izvršenoj kategorizaciji potpisanog 19.3.2013. godine između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske)

Tom prigodom članovi povjerenstva su uz predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Draška Dalića i načelnika općine Livno, Luku Čelana razgovarali i s gospodarstvenicima i špediterima s područja županije.

Osim same degradacije graničnog prijelaza Kamensko, u koji je 2006. godine uloženo 4 milijuna eura,  predstavnici gospodarstvenika iznijeli su niz problema s kojima su suočeni, a odnose se na izmjenu Naredbe o nadležnosti carinskih ispostava za carinjenje određenih roba porijeklom iz azijskih i afričkih zemalja kao i slabu pokrivenost graničnog prijelaza inspekcijskim službama (veterinarski inspektor).hu

Višegodišnji učinak provođenja politika kojima su Carinske ispostave i špediterska poduzeća  u našoj županiji diskriminirani očituju se u smanjenom obujmu poslova i broju uposlenih, kao i u nizu štetnih posljedica za gospodarstvo Hercegbosanske županije.

U 2005. godine u Carinskim ispostavama Livno i Tomislavgrad  odrađeno je 33.043 predmeta dok je za prošlu godinu (2015.) broj predmeta iznosi 13.605. Dvadeset i jedno (21) špeditersko poduzeće sa 69 uposlenih djelovalo je u 2005. godini, dok je u 2015. godini registrirano samo 7 poduzeća sa 16 uposlenih.

Gospodarstvenici također smatraju da je potrebno omogućiti izvoz prerađevina biljnog i životinjskog porijekla, carinjenje robe koja se uvozi iz Europske Unije bez diskriminacije po porijeklu robe, u neograničenoj količini te da se ukine obveza carinjenja robe prema mjestu sjedišta uvoznika.

„Na lice mjesta došli smo se uvjeriti u izgrađenost prijelaza i ispunjavanje uvjeta s obzirom na zahtjeve Vlade Hercegbosanske županije i općina Livno i Tomislavgrad. Zahtjevi su opravdani, razgovarali smo i s gospodarstvenicima i čuli njihove probleme, rekao je Božo Zovko, predsjednik Mješovitog povjerenstva za praćenje Ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Prema riječima Zovke, pitanje prekategorizacije graničnog prijelaza Kamensko iz treće kategorije u kategoriju prijelaza za promet robe koje zahtijevaju inspekcijski nadzor prilikom uvoza i izvoza robe visoke tarife i biljnog porijekla (kategorija II) i graničnog prijelaza Bili Brig-Vaganj iz kategorije pogranični promet u prijelaz za međunarodni cestovni promet putnika delegirat će se za sljedeću sjednicu Mješovitog povjerenstva. „Ukoliko se s hrvatskom stranom usuglasimo potrebno je čekati konačni odgovor iz Brisela”, dodao je Zovko.

„Došli smo s ekipom ljudi koja je spremna sagledati probleme s kojima se susreću gospodarstvenici. Zajednički želimo otvorimo prostor Hercegbosanske županije za normalan promet roba i ljudi kao i za razvoj. Također pokušat ćemo  obogatiti naš prostor s konkretnim sadržajima kako bi se što manje napuštala Hercegbosanska županija”, reko je predsjednik Vlade, Draško Dalić.

bu