Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić jučer je u radni posjeti primio konsultantice za monitoring iz nevladine organizacije Centra Civilnih inicijativa (CCI) iz Mostara Vesnu Milas i Lejlu Deronja Suljić.

Centar civilnih inicijativa u proteklih osam godina prati rad svih parlamenta županija i kantona i njihovih Vlada kao i rad Federalnog Parlamenta i Vlade FBiH. Tim monitoringom obuhvaćen je i rad Skupštine i Vlade Hercegbosanske županije, a sve u cilju upoznavanja stanovništva s radom zakonodavne i izvršne vlasti i poticanja institucija na što kvalitetniji rad o čemu ova nevladina organizacija kroz svoje analize i izvješća daje ocjenu njihova rada i aktivnosti.

Tom prilikom konzultantica Vesna Milas, koja prati rad Vlade Hercegbosanske županije, podržala je rad Vlade Hercegbosanske županije na čelu s predsjednikom, Draškom Dalićem. U razgovoru je rekla „ dosad nismo imali mogućnost pristupiti svakodnevnom radu Vlade i predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije što sada nije slučaj”, te naglasila kako s radošću priprema izvješće o radu sadašnjeg saziva Vlade Hercegbosanske županije.

Predsjednik Vlade, Draško Dalić upoznao je predstavnice CCI s Programom rada Vlade koji se odnosi na efikasnost, ekonomičnost i otvorenost Vlade Hercegbosanske županije prema žiteljima županije, koji će podići na višu razinu i učinkovitost cjelokupne administracije na dobrobit svih. Administracija ne smije biti sama sebi svrha, rekao je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije.

Dogovoreno je da se suradnja Vlade i CCI nastavi i ubuduće, te da će predstavnicima CCI biti uvijek dostupne sve informacije koje traži ova nevladina organizacija i od Skupštine i od Vlade Hercegbosanske županije.