Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić jučer je zajedno s ministrom znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petrom Galićem, načelnikom općine Livno, Lukom Čelanom i predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih održao radni sastanak s predstavnicima UNICEF-a i njihovim partnerima tijekom njihove jučerašnje posjete i boravka u Hercegbosanskoj županiji.

Izaslanstvo su činili predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Geeta Narayan, direktorica za suradnju u Veleposlanstvu Švicarske, Barbara Datwyler Scheuer, savjetnica u Veleposlanstvu Švedske, Marie Bergstrom te suradnici iz UNICEF-a te veleposlanstava Švicarske i Švedske u BiH.

Tijekom sastanka prezentirani su realizirani projekti koje je Vlade Hercegbosanske županije provodila zajedno s UNICEF-om uz financijsku pomoć vlada Švedske i Švicarske i drugih donatora u oblastima dječje zaštite, ranog rasta i razvoja te obrazovanja. Razgovaralo se i o budućim planovima i potrebama Vlade i ministarstava u istim oblastima.

Predsjednik Vlade, Draško Dalić zahvalio je veleposlanstvima Švedske i Švicarske na pomoći pri realizaciji projekta predškolskog odgoja i obrazovanja, uspostavi Centra za rani rast i razvoj, uvođenje asistenta u nastavu te pravda za svako dijete, projekata realiziranih u sklopu projekta Primjena koncepta ljude sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji. „Neke od projekata nastavit ćemo provoditi i u budućnosti i želja nam je da budu održivi“, rekao je Draško Dalić.

Nakon što je zahvalila na dobrodošlici predstavnica UNICEF-a u BIH, Geeta Narayan kazala je: „Razgovarali smo o projektima koje smo zajednički provodili i rezultatima projekta Pravda za svako dijete odnosno stvaranje pravosudnog sustava prilagođenog djeci. Projekt pravda za svako dijete provođen je u suradnji s Vladom Hercegbosanske županije, Ministarstvom pravosuđa i uprave, Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstvom znanosti,  prosvjete, kulture i športa i općinom Livno“. Predstavnica UNICEF-a zahvalila je predsjedniku Vlade, ministru i načelniku na njihovoj opredijeljenosti za zaštitu djece jer svako dijete koje dođe u kontakt sa zakonom treba biti zaštićeno na najbolji mogući način imajući u vidu najmanji interes djeteta te dodala da će se podrška UNICEF- a nastaviti i u budućnosti.

Savjetnica u Švedskom Veleposlanstvu, Marie Bergstrom, rekla je da je vidjela fantastične rezultate programa Pravda za svako dijete, jer su za Švedsku Vladu jako bitna ljudska prava, vladavina prava za djevojčice, dječake, žene i muškarce.  Dodala je da je veoma sretna što postoje projekti koji se realiziraju u Hercegbosanskoj županiji.

„Zadivljena sam rezultatima koji su do sada postignuti i uvjerena sam da će zahvaljujući projektu Pravda za svako dijete, djeca biti na bolji način zaštićena pravosudnim sustavom i sustavom socijalne skrbi. Također sam uvjerena da je pravosudno i socijalno okruženje sad u boljoj situaciji te da mogu odgovoriti i zadovoljiti potrebama djece“, rekla je direktorica za suradnju u Veleposlanstvu Švicarske u BiH, Barbara Datwyler Scheuer.