Jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan redoviti koordinacijski sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva gospodarstva, Uprave za šumarstvo i Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije.

Na sastanku se posebno analiziralo Izvješće o pregledu aktivnosti rada pilana na području Hercegbosanske županije koje je sačinila Komisija za provjeru tehničko-tehnoloških karakteristika i podataka na pilanama registriranim na području Hercegbosanske županije.

Ministarstvo gospodarstva je formiralo i imenovalo ovu Komisiju kako bi izvršilo kontrolu svih pilana na prostoru županije kojima je izdalo Rješenje o obavljanju djelatnosti rezanja građe i pri tome utvrdilo da li navedeni gospodarski subjekti obavljaju registriranu i odobrenu djelatnost. Komisija je izlaskom na teren prikupila podatke o broju djelatnika, kapacitetima i prorezima drvnih sortimenata te općenito informacije o problemima drvoprerađivača s kojima se susreću u obavljanju djelatnosti rezanja drveta.

Prema Izvješću Komisije u ovom sektoru na prostoru cijele županije uposlene se 383 osobe, ukupno izdano 66 Rješenja za obavljanje djelatnosti rezanja drveta od čaga je 30 pilana aktivno u svome radu i čiji je ukupni prorez za 2013. godinu iznosio 161 251,50 m3.

Na koncu sastanka je dogovoreno da Ministarstvo gospodarstva i Uprava za inspekcijske poslove, temeljem dostavljene informacije od strane Komisije, izvrše stručnu analizu i kontrolu rada na terenu s posebnim osvrtom na više izdanih rješenja na istoj lokaciji, odnosno adresi. Ministarstvo gospodarstva je zaduženo da prikupljene podatke o prorezu tehničke oblovine po pilanama u 2014. godini redovito dostavlja koordinacijskom tijelu i Upravi za inspekcijske poslove, dok se Uprava za šumarstvo zadužuje da dostavi informaciju o kupcima tehničke oblovine iz privatnih šuma u 2014. godini.