konferencija za medije CCI-a1Centar civilnih inicijativa CCI održao je danas, 13. studenog 2015. godine u PTC Forum u Livnu, konferenciju za medije na kojoj su prezentirani rezultati rada Vlade i Skupštine Hercegbosanske županije za prvih devet mjeseci 2015. godine.
U pisanoj informaciji koju su medijima u ime CCI-a dostavili i prezentirali Darko Marić, koordinator za odnose s javnošću i Vesna Milas, konzultantica za monitoring,  navodi se kako je tek nakon imenovanja nove Vlade Hercegbosanske županije u svibnju ove godine značajno intenziviran njen rad.

Iako je Vlada u novom sazivu značajno povećala intenzitet svoga rada i produktivnost, rezultati su, kako navode iz CCI-a, i dalje skromni. Kao uzrok tome se navodi da je u prva 4 mjeseca 2015. godine Vlada Hercegbosanske županije bila u „tehničkom mandatu“.

Prije svega se to odnosi na tada mali broj održanih sjednica, te činjenicu da je Program rada Vlade za 2015. godinu usvojen na županijskoj Skupštini 6. studenog ove godine.

Međutim, nakon potvrđivanja novog saziva Vlade u svibnju ove godine došlo je do povećanja transparentnosti u radu, koje je prema njihovim riječima na zavidnoj razini. Posebno je stavljen naglasak na novu web stranicu Vlade Hercegbosanske županije koja je prema njihovim riječima puno informativnija i informacije koje ona nudi su dosta sadržajnije.

Jednako tako, usvajanjem nekoliko značajnih odluka i zaključaka, Vlada Hercegbosanske županije je pokazala socijalnu osjetljivost prema građanima Hercegbosanske županije. Prema ocjeni CCI-a novoizabrana Vlada Hercegbosanske županije započela je procese koji mogu pozitivno utjecati na život stanovnika Hercegbosanske županije.

To se prije svega odnose na usvajanje Odluke o pravu na naknadu neuposlenim majkama, Odluku o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, ukidanje Odluke o naknadama za rad u radnim tijelima za vrijeme radnog vremena itd,  a sve u svrhu planiranih ušteda.

Na kraju iz CCI-a su dodali kako je potrebno poduzeti sve da bi se aktivnosti Vlade provele prema propisima predviđenom dinamikom.