Vlada Hercegbosanske županije danas je održala svoju 3. sjednicu. Na sjednici je razmatran prijedlog Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete u općini Glamoč i izvješće Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Hercegbosanske županije. Nakon rasprave Vlada je donijela Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete u općini Glamoč u iznosu od 50.000,00 KM. Prema Odluci taj iznos financijskih sredstava odobren je Upravi civilne zaštite Hercegbosanske županije za jednokratnu novčanu pomoć za sanaciju štete uginuća velikog stada ovaca Glamočkoj općini. Sredstva iz ove odluke isplatit će se nakon što općina Glamoč dostavi dokumentaciju o utrošku svojih sredstava za saniranje štete nastale od prirodne nepogode.

Razmatrani su i usvojeni prijedlozi Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda upošljavanja Hercegbosanske županije za 2014.godinu i materijalno financijskog poslovanja Zavoda upošljavanja Hercegbosanske županije za prošlu godinu.
Na sjednici razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o financiranju nabave i postavljanja prometne opreme i signalizacije na cesti Prolog-Vaganj, a usvojen je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2015.godinu.

Donesena je Odluka o odobravanju 15.000,00KM financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za plaćanje nabave polovnog sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja u Drvaru.
Razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o davanju lovišta na privremeno korištenje. Prema toj odluci odobrava se davanje na privremeno korištenje lovišta ustanovljenih Odlukom o ustanovljenju lovišta na području Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 12/08) za lovnu 2015./2016. godinu, a u Odluci je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ovlašteno da donese pravilnik o davanju lovišta na privremeno korištenje i visinu naknade za korištenje lovišta.

Vlada je danas donijela i Rješenje o prestanku radnog odnosa Frani Laštri, direktoru Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije, jer je imenovani navršio mirovinski staž od 40. godina što je sukladno Zakonu razlog za prestanak radnog odnosa.
Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite. Stožer od 9 članova čini nekoliko ministara u Vladi Hercegbosanske županije, direktor Uprave za civilnu zaštitu, tajnik Crvenog križa Hercegbosanske županije i dva predstavnika Županijske Uprave za civilnu zaštitu. Zapovjednik stožera je Draško Dalić, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije. Donesenim Rješenjem razriješeni su dužnosti dosadašnji zapovjednik i članovi Županijskog stožera civilne zaštite.
Usvojena je i Odluka o odobrenju Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije da aplicira za dodatna sredstva za radove u okviru Projekta CAN koji će se financirati iz bespovratnih sredstava Programa IPA Jadranska suradnja.