invFond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje:                                                                                                                                                  JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016. godini. 

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 1.600,000,00 KM, raspoređenih u tri LOT-a prema oblastima na koju se programi/projekti odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba sa invaliditetnom.

 LOT II za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što uključuje i novo zapošljavanje osoba s invaliditetom 800.000,00 KM

LOT III za financiranje/sufinanciranje programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom – 300.000,00 KM;

LOT IV za financiranje/sufinanciranje programa/projekata održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 500.000,00 KM.

Preuzmite javni poziv ovdje: LINK

  • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 29.10.2016. godine.
  • Ovaj javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista kao i na Internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom –www.ba; www.fond.ba
  • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Aplikacijske obrasce možete preuzeti:

LOT 2 : LINK
LOT 3.1: LINK
LOT 3.2: LINK
LOT 3.3: LINK
LOT 4 : LINK