Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac, ministar gospodarstva Vlatko Zrlić, pomoćnik ministra za rudarstva Mate Šiško, zastupnik u županijskoj skupštini Josip Perić održali su danas sastanak s federalnim ministrom energetike, rudarstva i industrije Vahidom Hećom i njegovim suradnicima, direktorom Elektroprivrede HZ HB Matanom Žarićem i predstavnicima RU Tušnica o rješavanju pitanja rudnika ugljena Tušnica. Nakon analize trenutačnog stanja u rudniku dogovoreno je da RU Tušnica dostavi županijskoj vladi i Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije dokumentaciju o rudniku, poput bilance stanja i bilance uspjeha poduzeća, strukture radne snage, popisa raspoložive radne snage i slično, te da se žurno pristupi provođenju revizije poslovanja RU Tušnica. Ministar Hećo je dodao da će Federalno ministarstvo izdvojiti financijska sredstava na ime jednokratne pomoći rudniku Tušnica.
Nakon provedene revizije dogovorit će se daljnje aktivnosti vezane za rješavanje problema poslovanja rudnika ugljena Tušnica. Direktor Elektroprivrede HZ HB Matan Žarić istaknuo je da je za Elektroprivredu ekonomski neisplativo preuzimanje rudnika, ali da će se postupiti po Odluci Federalne vlade jer je Vlada FBiH vlasnik obiju elektroprivreda.
Također, direktor Žarić je istaknuo energetski značaj ovog područja koji može biti i okosnica razvoja cijele županije. S obzirom da se u javnost dosta raspravlja o Odluci federalne Vlade o gradnji termoelektrane u Kongori, ministar Hećo je istaknuo da će Federalno ministarstvo organizirati okrugle stolove o termoelektrani kako bi se javnosti predstavile dobre i loše strane izgradnje jednog takvog objekta.

Naglašeno je da se termoelektrana ne može graditi bez suglasnosti lokalne zajednice, a kako bi se stekao uvid o tome kako izgledaju termoelektrane u Europi, ministar Hećo je istaknuo da će federalno ministarstvo organizirati posjet političkih predstavnika i novinara Kölna gdje također postoji termoelektrana. Dodao je da je izuzetno važno da ljudi stvore realnu sliku o izgradnji suvremenih termoelktrana.