Vlada je na 101. sjednici razmatrala i usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2010. godinu u Upravi za pitanje branitelja. Za 2010. godinu u Upravi za pitanja branitelja planirano je 400.000 KM od čega će najveći dio sredstava biti iskorišten za stambeno zbrinjavanje branitelja.
Prema riječima ravnateljice Uprave za pitanja branitelja Liljane Kovačević najveći problem u radu uprave je zdravstveno osiguranje razvojačenih branitelja jer ih većina nije u radnom odnosu, a značajan problem je i stambeno zbrinjavanje zbog pomanjkanja novca.

Kovačević je naglasila da osobito velike poteškoće Uprava ima i zbog rješenja Instituta za medicinsko vještačenje iz Sarajeva kojim se često smanjuje invalidnost branitelja. Riječ je o ranjenim i zatočenim braniteljima koji do danas nisu riješili svoj status u FBiH, a imaju riješen status u Republici Hrvatskoj temeljem ugovora između Republike Hrvatske i FBIH.
„To su branitelji koji su na prvostupanjskom medicinskom vještačenju dobili pozitivni invaliditet od 50 do 70%, a na drugom stupnju im je invalidnost procijenjena ispod 20% što znači da gube pravo na invalidnost u Republici Hrvatskoj“- kazala je ravnateljica Kovačević.

Kovačević je dodala da se problem pokušava riješiti dogovorom s predstavnicima Vlade FBIH. Već je održano nekoliko sastanaka, a problem će se pokušati ponovno riješiti na sastanku koji će biti uskoro održan u Sarajevu.