Sedam državnih službenika iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenje i zaštite okoliša Hercegbosanske županije pohađalo je obuku za korištenje GIS software-a i baza podataka koju je osigurao projekt KARST u razdoblju od 04. do 18. ožujka 2011. godine u Livnu.

Nedostatak baze podataka i licenciranog GIS software-a u velikoj mjeri je otežavao nadgledanje procesa prostornog planiranja i pregled važne dokumentacije nastale za potrebe prostornog plana Hercegbosanske županije, od 2010. do 2025. godine, koji je trenutno u izradi. Stoga, Karst projekt je podržao županijske procese prostornog planiranja osiguravajući određeni broj paketa licenciranog software-a, računare i obuku za sedam budućih korisnika.

Nakon što uspješno okončali obuku, predstavnici ministarstava, kao krajnji korisnici, stekli su znanja i vještine, uz odgovarajuću suvremenu opremu, za spajanje kartografije, statističkih analiza i pratećih baza podataka. Također, korisnici sada mogu vršiti analize mogućih upotreba zemljišnih resursa u kraškim područjima, što će svakako doprinijeti stvaranju preduvjeta za efikasne načine integriranja bioraznolikosti i potreba za njenim očuvanjem u Prostorni plan Hercegbosanske županije.

Pomoćnica ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Ankica Čečura je istanula da će ova obuka biti od velike koristi, imajući u vidu da će Ministarstvo poljoprivrede morati ažurirati postojeće mape zemljišne upotrebe i zemljišne vrijednosti, što je svakako preduvjet za bilo kakve razvojne planove.