U zgradi Vlade u Livnu jučer je održan sastanak na kojemu se razgovaralo o Nacrtu zakona o vatrogastvu HBŽ i o primjeni Federalnog zakona o vatrogastvu i zaštiti od požara. O Nacrtu zakona razgovarali su direktor Federalne uprave Civilne zaštite Alija Tihić, ministar MUP-a Filip Zrno, direktor županijske Uprave civilne zaštite Franjo Laštro, načelnica Sektora za strukturu i obuku u Upravi za civilnu zaštitu HBŽ Dijana Čačija, savjetnik ministra za pravna pitanja Ivica Ćosić, načelnici općina Tomislavgrad i Glamoč i pomoćnici općinskih načelnika za Civilnu zaštitu.

Prema usvojenom zaključku Nacrt Zakona o vatrogastvu nakon što prođe skupštinsku proceduru ostvarit će uvjete za reguliranje načina financiranja vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih društva. Kako je kazao savjetnik predsjednika za pravna pitanja Ivica Ćosić financiranje vatrogasnih postrojbi do sada je bio problem. Nacrtom zakona je definirano da se dio novca osigura iz županijskih i općinskih proračuna, a dio sredstava za financiranje vatrogasnih postrojbi treba osigurati ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

Direktor Federalne uprave Civilne zaštite Alija Tihić istaknuo je da je pratio probleme vezane za djelatnost vatrogasaca u Hercegbosanskoj županiji i izrazio potporu županijskoj Vladi u donošenju zakona.