Dana 08. prosinca 2011. godine Uprava za ceste Hercegbosanske županije je sa poduzećem „LIVNOPUTOVI“ d.o.o. Livno zaključila ugovor o nastavku radova na izgradnji županijske/regionalne ceste Prolog – Vaganj (granica RH) u vrijednosti od 500.023,82 KM.
Ugovorom su obuhvaćeni radovi ugradnje propusta, rubnika, tampona, te asfalterski radovi na dionici od km 1+999,91 do km 3+180,08 ukupne duljine 1.180,17 m.