Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta-pilane.

Naime, Investitor „JAMI“ d.o.o. Podovi bb Drvar, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta-pilane, max. kapaciteta proreza cca. 15 000 m3/god u mjestu Podovi općina Drvar, u poljoprivrednoj zoni na zemljištu označenom kao k.č. 121/4, k.č. 121/5, dio k.č. 121/9 i 121/42, K.O.  Podovi, općina Drvar.

Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 29.9.2015. godine.

Javni uvid objavljen je na web stranici Vlade Hercegbosanske županije: www.vladahbz.com i možete ga preuzeti  OVDJE.