Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, danas 26. srpnja 2018. godine isplatilo je doplatak za djecu na području Hercegbosanske županije, sredstva korisnicima stalnih novčanih pomoći, jednokratne novčane pomoći i sredstva civilnim žrtvama rata za lipanj 2018. godine.

Pravo na dječji doplatak ostvarilo je ukupno 5.825 djece. Ukupna sredstva doplatka za djecu za mjesec lipanj 2018. godine iznose 174.750,00 KM. Za isti mjesec na ime 82 civilne žrtve rata isplaćeno je 26.314,50 KM. Za isplatu stalnih novčanih pomoći za 697 osoba na području Hercegbosanske županije isplaćeno je 69.700,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je za taj mjesec 6.000,00 KM. Ovim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje za lipanj mjesec 2018. godine u iznosu od 14. 112,36 KM.