Vlada Hercegbosanske županije na zadnjoj sjednici usvojila je i uputila u skupštinsku proceduru Odluku o izmjenama i dopunama odluke o pravima na naknade ženama-majkama. Ovom odlukom visina naknade plaće ženama koje su na porodiljinom dopustu sa dosadašnjih 80% od iznosa plaće utvrđivat će se u 100 postotnom iznosu. Također, Vlada je usvojila Odluku o povećanju jednokratne naknade ženama rodiljama koje nisu u stalnom radnom odnosu, a koja će umjesto dosadašnjih 100 KM iznositi 200 KM. Kako je izjavio ministar financija Ante Krajina ovim Odlukama Vlada je napravila pomak u socijalnom segmentu.„Nije ništa drastično, ali je svakako pomak na bolje. Ograničenost materijalnim sredstvima ne dopušta veća izdvajanja, ali je važno da se rade pomaci u pozitivnom smjeru“-kazao je Krajina. Vlada je već prije dvije godine povećala i visinu mjesečnih naknada za socijalno ugrožene osobe koje je sa 50 KM povećala na 80KM, a potom na 100 KM. Po tom izdvajanju Hercegbosanska županija se izjednačila sa najrazvijenijem županijama u FBiH poput Sarajevske i Tuzlanske županije koje također za socijalno ugrožene osobe izdvajaju po 100 KM.