Na jučerašnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost na Prijedlog za proširenje djelatnosti u Domu zdravlja Drvar i zadužila Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih da izradi elaborat o opravdanosti i izvodljivosti realiziranja proširenja djelatnosti u drvarskom domu zdravlja.

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat smatra da je prijedlog o proširenju zdravstvene djelatnosti utemeljen zbog velike udaljenosti drvarskog Doma zdravlja od županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“ u Livnu što predstavlja problem u ostvarivanju sekundarne razine zdravstvene zaštite žitelja Drvara i okolice.

Ministar Horvat je dodao da prijedlog ima uporište i u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH koji je predvidio da na područjima sa specifičnim potrebama pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu u domu zdravlja može biti organiziran i stacionar za dijagnostiku i liječenje akutnih bolesnika.