IMG_8192Vlada Hercegbosanske županije danas je na sjednici razmatrala Nacrt Rebalansa Proračuna za 2015. godinu Hercegbosanske županije i Nacrt Rebalansa Zakona o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu Hercegbosanske županije. Nakon razmatranja Nacrta Vlada je utvrdila Prijedlog Rebalansa Proračuna za 2015. godinu i utvrdila je Prijedlog Rebalansa Zakona o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu Hercegbosanske županije. Utvrđeni prijedlozi bit će upućeni u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje razmatranje. Utvrđenim Prijedlogom Rebalans Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu iznosit će 71.613.362,00 KM i manji je u odnosu na  planirani Proračun za 2015. godinu u iznosu od 2.708.791,00 KM. Rebalans Proračuna urađen je sukladno Zakonu o Proračunima u Federaciji BiH i Zakonu o izvršavanju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Ocjenjeno je da je utvrđeni Prijedlog Rebalansa Proračuna za ovu godinu realan i da se u Rebalansu prioritet daje određenim oblastima posebice poljoprivredi i zdravstvu.

Vlada je donijela i Zaključak sa pozitivnim mišljenjem o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

Na sjednici razmatran je Prijedlog teksta Zakona o reguliranju dospjelih, a neuplaćenih obveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti rudnika ugljena u Hercegbosanskoj županiji. U formi Prijedloga Zakon će biti upućen u Skupštinsku proceduru. Tim Prijedlogom Zakona utvrđuju se uvjeti, način plaćanja i postupak naplate dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti sukladno Zakonu o financijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009 – 2015. godine za RU „Tušnica“ d.o.o Livno. Zakonom se utvrđuje i način i postupak za reguliranje dospjelih potraživanja rudnika ugljena na temelju zahtjeva za povrat isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad zaposlenicima rudnika ugljena od Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije. Dug će se plaćati tijekom 10 godina od dospijeća za naplatu, a prema godišnjim planovima s točno utvrđenim iznosima u mjesečnim ratama. Prema Prijedlogu Zakona, među ostalim, predviđeno je da prva mjesečna rata dospijeva na naplatu 1. siječnja 2019. godine, a ukupni dug mora biti izmiren najkasnije do 31. prosinca 2029. godine.

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu povrata robno – novčanog kredita u slučajevima kada je sud presudio u korist Vlade Hercegbosanske županije. Vlada je donijela na sjednici Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava udrugama građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu.

Javni poziv za prijavu projekata udruga građana Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije raspisalo je 27. kolovoza 2015. godine. Povjerenstvo za odabir projekata utvrdilo je da od ukupno 37 pristiglih prijava, 5 prijava nije u skladu s programom poziva, a 9 prijava nije prošlo administrativnu provjeru. Planiranih 40.000,00 KM u Proračunu Hercegbosanske županije za 2015. godinu za ovu namjenu na ekonomskom kodu 614311 „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ raspodijeljeno je na 23 udruge. Sredstva će biti transferirana udrugama prema financijskim mogućnostima Proračuna.