IMG_8135Vlada Hercegbosanske županije danas je na sjednici donijela Akcijski plan Vlade Hercegbosanske županije 2015 – 2018. godine. Akcijski plan Vlade sadržava 42 točke iz oblasti ministarstava i ostalih tijela Vlade Hercegbosanske županije. Donesen je i Zaključak s pozitivnim mišljenjem o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju imovinom privremeno ili trajno oduzetoj u kaznenom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine. Nacrt spomenutog Zakona uradilo je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Nakon razmatranja donesen je i Zaključak s pozitivnim mišljenjem o Uredbi o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe, zaštite prirode, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je usvojila i Zaključak s pozitivnim mišljenjem koji se odnosi na nacrt Memoranduma o tehničkoj suradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Na Javni poziv za potporu u oblasti kulture bilo je prijavljeno 77 projekata od koji je 59 zadovoljilo kriterije raspisanog ovogodišnjeg Javnog poziva za potporu u kulturi. Ukupan grant sredstava iznosi 300.000,00 KM od kojega se na posebni dio odnosi 270.000,00 KM, a na opći dio 30.000,00 KM. U Odluci se Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa zadužuje da uradi dinamiku raspodjele sredstava po mjesecima.

Na temelju danas donesene Odluke Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa odobreno je 30.000,00 KM za potporu u oblasti kulture zbog povećanog broja pristiglih potpunih prijava na Javni poziv za predlaganje prijedloga Programa u oblasti kulture za 2015. godinu. Razmatran je i zahtjev JP RU „Tušnica“ d.o.o Livno za financijskom pomoći tom Javnom poduzeću. Zbog teškog stanja Vlada je donijela Odluku kojom se odobrava financijska pomoć od 55.700,00 KM JP RU „Tušnica“ d.o.o Livno koja su osigurana u Proračunu Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu gospodarstva na ekonomskom kodu 614413 „Poticaj industrijskoj proizvodnji, obrtničkom, malom i srednjem poduzetništvu i subvenciji kamata“.

Vlada Hercegbosanske županije na sjednici je donijela Zaključak sa 7 točaka kojim se uvodi red u oblasti  naplaćivanja putnih troškova. Tim zaključcima su obuhvaćeni svi namještenici, službenici i zaposlenici korisnika Proračuna. Tijekom rasprave odlučeno je da zaključak obuhvati  zaposlenike u Zavodu za zdravstveno osiguranje i Županijskom zavodu upošljavanja. Sve ustanove i institucije, kao i ministarstva i druga tijela uprave bit će upoznata donesenim zaključkom.