zgrada vladeU ponedjeljak, 25. siječnja 2016. godine, održana je 23. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je razmatrana Informacija o potrošnji lijekova u zdravstvenim ustanovama Hercegbosanske županije koje su osiguranicima Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije propisivali liječnici domova zdravlja. Kontrolori u Zavodu proveli su analizu u mjesecu listopadu 2015. godine u 5 domova zdravlja s područja Hercegbosanske županije, te sačinili Informaciju koja je razmatrana na sjednici. Iz nje se jasno vidi kako su kod pojedinih domova zdravlja uočene brojne nepravilnosti u vođenju zdravstvenih kartona. Sukladno tomu Vlada je zadužila Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije da uradi detaljnu analizu potrošnje lijekova za 2015. godinu i izvrši pripreme za informatizaciju zdravstvenog sustava s ciljem veće kontrole potrošnje lijekova i rada zdravstvenih ustanova.

Na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada je na sjednici dala pozitivno mišljenje na prednacrt Zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada je donijela Uredbu o uvjetima i načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na području Hercegbosanske županije. Donošenjem Zakona o šumama Hercegbosanske županije proistekla je obveza Vlade Hercegbosanske županije da na prijedlog korisnika šuma, u ovom slučaju ŠGD “Hercegbosanske šume”, donese navedenu Uredbu. Cilj donošenja ove Uredbe je utvrditi opće uvjete i načine prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na području Hercegbosanske županije.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu, te donesena Odluka o odobravanju naknade Ispitnom povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila.
Vlada je donijela Odluku o signaturi akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela uprave za 2016. godinu.

Vlada je dala suglasnost ministrici Mirjani Stojsavljević-Petraković da u ime Ministarstva pravosuđa i uprave potpiše Ugovor o osiguravanju bolničke zaštite za korisnike kojima je određen privremeni prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi u izvanparničnom postupku i za korisnike kojima je izrečena mjera sigurnosti u kaznenom postupku.

Usvojeno je izvješće o radu Povjerenstva za tehnički prijem izvedbenih radova na izgradnji bazne postaje Eminovo selo, te dana suglasnost na prijedlog Rješenja o isplati naknade za rad.

Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Javne ustanove „Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka kao nositelja izrade Prostornog plana Hercegbosanske županije za razdoblje 2008. – 2028. godina.