IMG_8620Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Uredbu o metodologiji izrade i donošenju programa rada i izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije i županijskih tijela. Uredba je temeljito razrađena i ubuduće županijska tijela i Vlada Hercegbosanske županije, kako je Uredbom obuhvaćeno, bit će u obvezi podnositi izvješća o radu i programa rada do kada, kako i na koji način to raditi. Ta metodologija do sada u Vladi i županijskim organima nije primjenjivana. Predsjednik Vlade, Draško Dalić zahvalio je svima koji su sudjelovali u izradi Uredbe, a među njima i CCI.

Poslije razmatranja zahtjeva Osnovne škole „Glamoč“ iz Glamoča za nabavom 4 tone loživa ulja za zagrijavanje školskih prostorija donesen je Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije da pronađu rješenje ovog problema i da na sljedećoj sjednici o tome izvijeste Vladu Hercegbosanske županije. Rečeno je na sjednici da su pri kraju zalihe loživa ulja u toj školi.

Razmatran je zahtjev Tomislavgradske općine u kojem se traži prekategorizacija lokalnih cesta

  • Mokronoge – Oplećani
  • Lipa – Borčani – Mesihovina i ceste
  • Zidine – Vinica u regionalne ceste.

Raspravljajući o toj točki dnevnog reda donijet je Zaključak:

  • Prihvaća se zahtjev Tomislavgradske općine broj: 02-23-133/16 od 3. veljače 2016. godine za prekategorizaciju tih lokalnih u regionalne ceste. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da sa Zaključkom upozna Vladu Federacije BiH s ciljem pokretanja postupka prekategorizacije.

Značajan dio današnje sjednice Vlada je posvetila razmatranju Informacije o stanju i problematici rada Turističke zajednice Hercegbosanske županije. Doneseni su Zaključci:

  1. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da zatraži od općinskih načelnika da, u najkraćem vremenskom roku, dostave preslike rješenja s imenima izaslanika za Izbornu skupštinu Turističke zajednice Hercegbosanske županije, a najkasnije do 19. veljače 2016. godine.
  1. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da, u okviru svojih mjerodavnosti, imenuje izaslanika iz Ministarstva gospodarstva sa zadatkom da do 01.03.2016. godine izvrši pripreme za održavanje Izborne skupštine Turističke zajednice Hercegbosanske županije.
  1. Zadužuje se novoizabrano rukovodstvo Turističke zajednice Hercegbosanske županije (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i Predsjednik) da u roku od tri mjeseca po formiranju pripremi i podnese cjelovito Izvješće o radu Turističke zajednice za 2014. i 2015. godinu, te Program rada i Financijski plan za 2016. godinu Vladi Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka o prihvaćanju Sporazuma o tehničkoj suradnji i uspostavi zajedničke Internet stranice udruga i zaklada registriranih na svim razinama u Bosni i Hercegovini. Ministrica pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Mirjana Stojsavljević – Petraković istaknula je podatak da danas u Hercegbosanskoj županiji ima 579 udruga.

Na sjednici Vlada Hercegbosanske županije, na prijedlog ministra MUP-a Hercegbosanske županije, Darinka Mihaljevića donijela je i Odluku o davanju suglasnosti na Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Ureda Europske policije.