Financijska sredstva u iznosu 19.148,84 KM predviđena su kao jednokratna pomoć za sanaciju štete Općini Kupres, nastale zbog posljedica vremenske nepogode – pijavice.

Prilikom usvajanja ove Odluke Vlada se vodila podacima o posljedicama prirodne nepogode od olujnog nevremena – pijavice na dijelu Općine Kupres, koja se dogodila 17. rujna 2017. godine. Pričinjena je veća materijalna šteta na stambenim područjima Kratelj 1, Kratelj 2 i zapadnom dijelu grada, u procijenjenom iznosu od 27.355,48 KM.

Sredstva u iznosu 13.148,84 KM isplatiti će se iz stavke računa za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda Ministarstva financija Hercegbosanske županije, dok je preostalih 6.000,00 KM planirano za isplatu iz Proračuna  Vlade Hercegbosanske županije.

Sukladno zakonskoj proceduri, situaciju na terenu razmatrala su nadležna tijela, a Odlukom Vlade predviđeno je podnošenje izvješće od strane Općine Kupres, s potpunom financijskom dokumentacijom o utrošku sredstava, putem Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije u vremenskom razdoblju od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.