Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici razmatrala je Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. Prema Izvješću ostvaren je pozitivan financijski rezultat u tom razdoblju u iznosu od 1.675.616,00 KM. Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 33.626.098,00 KM, što je 3,38% ili u apsolutnom iznosu 1.099.327,00 KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na Plan Proračuna za 2018. godinu ostvareni prihodi i primitci za prvo polugodište iznose 41,50%. Ukupno konsolidirano izvješće izvršenja rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 31.950.482,00 KM što je u odnosu na Plan Proračuna izvršenja od 39,43%, a u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu 2017. godine 118,61%. Kapitalni izdatci od 1.siječnja do 30. lipnja 2018. godine iznose 2.591.788,00 KM  i veći su za 76,75% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Izvješće je prihvaćeno i biti će upućeno u Skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petru Galiću da u ime resornog ministarstva potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja s Neovisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja do 31. prosinca 2018. godine.

Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Udruzi roditelja djece sa smetnjama u razvoju“ Naša djeca“ iz Glamoča u iznosu od 5.000,00 KM za nabavu adekvatnog vozila za potrebe djece sa smetnjama u razvoju. Sredstva iz ove Odluke transferirat će se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije na ekonomski kod „Potpore neprofitnim organizacijama“.