IMG_8629Nakon razmatranja Prijedloga liste objekata za izradu Detaljnih energetskih pregleda u okviru projekata „Zeleni ekonomski razvoj“ UNDP-a i „Energetske učinkovitosti u BiH“ Federalnog ministarstva prostornog uređenja na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije usvojila je dvije odluke:

a) Odluku o izboru 15 javnih objekata na području Hercegbosanske županije za izradu Detaljnih energetskih pregleda. Sredstva za financiranje izrade 15 Detaljnih energetskih pregleda su osigurana od strane UNDP-a u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj – Institucionalizacija upravljanja energijom i Akcijski plan za energetsku učinkovitost u BiH.

b) Odluku o kandidiranju 20 javnih objekata iz oblasti obrazovanja i zdravstva za izradu Detaljnih energetskih pregleda koji će biti usuglašeni u što kraćem vremenu. Na temelju dobivenih podataka kandidiranih objekata Implementacijska jedinica projekta „Energetska učinkovitost u BiH“ osnovana u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja će uraditi 10 Detaljnih energetskih pregleda. Izradu 10 Detaljnih energetskih pregleda financirat će Vlada Federacije BiH.

Na sjednici razmatrano je Izvješće o radu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Donesena je Odluka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u radu privremenog NO JP „Park prirode Blidinje“ d.o.o Petru Buljanu iz Tomislavgrada.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za analizu i ocjenjivanje projekata javnih investicija. Vlada je detaljnije razmatrala Informaciju u svezi s Odlukom o sustavu koordinacije procesa Europskih integracija BiH. Sustav koordinacije obuhvaća suradnju svih razina vlasti prema horizontalnoj i vertikalnoj liniji.