Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 100. sjednici, održanoj 27.04.2017. godine, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu.

Ovaj Program namijenjen je gospodarskim društvima osnovanim po Zakonu o gospodarskim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15) s ciljem povećanja broja uposlenih kroz provedbu aktivnosti ulaganja u modernizaciju i nabavku opreme, izgradnju novih proizvodnih objekata i proširenje postojećih, te modernizaciju tehnoloških procesa.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom Programu, čine:
– sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata glavnice dodijeljenih kreditnih sredstava realiziranih putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (očekivani iznos sredstava prema procjeni Razvojne banke mjesečno iznosi cca 50.000,00 KM);
– sredstva koja se prikupljaju od otplate glavnice plasiranih kredita putem Union banke d.d. Sarajevo i koja će se prikupljati u toku 2017. godine, a na temelju kreditnih zaduženja iz programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda za period 2014-2016. godina (očekivani iznos sredstava prema procjeni Banke mjesečno će iznositi cca 300.000,00 KM – 500.000,00 KM);
– saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 28.02.2017. godine, u iznosu od 158.009,28 KM, kao i odobrena a neuplaćena sredstva Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu u iznosu od 6.000.000,00 KM, umanjena za iznos obveza iz 2016. godine (sredstva koja će biti eventualno dodijeljena gospodarskim društvima čija se dokumentacija nalazi u proceduri ocjene u Banci).

Program traje do utroška sredstava, odnosno najkasnije do dana usvajanja Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Sve druge informacije vezane za Program možete pogledati i preuzeti OVDJE ili na službenim stranicama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije http://www.fmeri.gov.ba/